BELLA-GRUPPEN

Luckan Kyrkslätt och Kyrkslätts svenska församling leder tillsammans en Bella – grupp för flickor, just nu för flickor i åk 7 – 9. Bella-gruppen är en grupp för alla flickor. Under Bella-gruppträffarna lär vi oss att stå upp för, motivera och uttrycka våra åsikter, sätta gränser, se möjligheter och utveckla vår beslutsförmåga. Under hösten 2017 träffas Bella-gruppen ca. 10 gånger på måndagar under 1,5 timmar. Under varje träff diskuterar vi kring ett visst tema bland annat självkänsla och självförtroende, kränkningar och trakasserier, kärlek, vänskap, livsstil, rättvisa och orättvisa med mera. Vi arbetar med praktiska övningar till exempel forumspel och värderingsövningar. Genom att arbeta med de här övningarna blir vi medvetna om våra tankar och känslor. Vi kan bearbeta och reflektera över våra attityder och på detta sätt lära känna oss själva bättre. En god självkännedom leder till en ökad säkerhet i att göra självständiga val vilket kan underlätta oro för framtiden och oro över att välja rätt till exempel gällande framtida studier.

Bella är en av EU prisbelönt verksamhet och verksamheten har funnit i Sverige i 20 år. Under hösten 2017 har de första handledarutbildningarna hållits på svenska i Finland och nu ser bland de första svenskspråkiga Bella-grupperna dagens ljus.

Om du är intresserad av att delta i grupperna och för att få information om när nya grupper startar kan du kontakta gruppledarna Heidi (heidi.ostling@luckan.fi, 09 2963830) eller Anna (anna.laasio@evl.fi, 050 3761487).