18 december, 2017

Familjecafé

Vi här i Luckan vill gärna börja veckan på bästa sätt - nämligen med trevligt sällskap och roliga lekar. Vårt familjecafé har ordnats under många års tid och fortsätter självklart även i höst. Det är Ulrika Kjerin som fungerar som…
Read More
11 december, 2017

Respektutbildning

Respektutbildningen är en fortbildning för professionella inom ungdomssektorn. Under fortbildningen presenteras respektmaterialet som handlar om interaktiva och diskriminationsförebyggande metoder vilket kan användas i arbetet med unga. Under workshopens gång går vi igenom materialet och deltagarna i fortbildningen får ta del…
Read More
11 december, 2017

Respekt-utbildning för professionella

Respektutbildningen är en fortbildning för professionella inom ungdomssektorn. Under fortbildningen presenteras respektmaterialet som handlar om interaktiva och diskriminationsförebyggande metoder vilka kan användas i arbetet med unga. Under workshopens gång går vi igenom materialet och deltagarna i fortbildningen får ta del…
Read More
11 december, 2017

Familjecafé

Vi här i Luckan vill gärna börja veckan på bästa sätt - nämligen med trevligt sällskap och roliga lekar. Vårt familjecafé har ordnats under många års tid och fortsätter självklart även i höst. Det är Ulrika Kjerin som fungerar som…
Read More
4 december, 2017

Familjecafé

Vi här i Luckan vill gärna börja veckan på bästa sätt - nämligen med trevligt sällskap och roliga lekar. Vårt familjecafé har ordnats under många års tid och fortsätter självklart även i höst. Det är Ulrika Kjerin som fungerar som…
Read More
27 november, 2017

Familjecafé

Vi här i Luckan vill gärna börja veckan på bästa sätt - nämligen med trevligt sällskap och roliga lekar. Vårt familjecafé har ordnats under många års tid och fortsätter självklart även i höst. Det är Ulrika Kjerin som fungerar som…
Read More
25 november, 2017

Lördagsjam för hela familjen

Sedan ett par höstar tillbaka har en mängd barn fått sjunga och delta i musiklek under våra populära musikklubbar. För att också barnfamiljer som inte bor i Kyrkslätt centrum ska få ta del av vår populära musikklubbsverksamhet bjuder KNUF under…
Read More
23 november, 2017

Board games evening

It’s time to have some fun and make new friends! Come to Luckan and play board games. Bring your own favourite game with you, or play the games available in Luckan.
Read More
23 november, 2017

Board Game Evening

It’s time to have some fun! Grab any board game you have or go to Luckan and check what kind of board games are available and have some fun and make some new friends. Come and meet new people, drink…
Read More
20 november, 2017

Familjecafé

Vi här i Luckan vill gärna börja veckan på bästa sätt - nämligen med trevligt sällskap och roliga lekar. Vårt familjecafé har ordnats under många års tid och fortsätter självklart även i höst. Det är Ulrika Kjerin som fungerar som…
Read More