En viktig del av Luckans barnkultursverksamhet är familjecafét, som ordnas varje måndag mellan klockan 10.00 och 12.00. Cafét är ett bra sätt att börja veckan med lek och trevlig samvaro. Familjecafét leds av Ulrika Kjerin.

Kom ihåg Luckans Facebooksida Barnkultur.

Sidan finns till för alla i åldern 0-100 år. Vi tipsar, diskuterar, frågar och agerar kring barnkultur.

VÅRENS PROGRAM

bucklan

  • Familjecafé varje måndag klockan 10-12. Cafét leds av Ulrika Kjerin.
  • Musikklubben på Ljungheda tisdagar. Kontakta kyrkslatt@luckan.fi för mera information. Musikklubben leds av Kaisla Soljanto. Klubben består av 3 grupper, varav den första lämpar sig för 4-5-åringar, den andra för barn i förskoleålder och den sista för barn i klasserna 1 och 2.
  • Teatergruppen DEBUT startar sin verksamhet lördagen den 21.1. Mera info debut@luckan.fi.