PROJEKTET LUKAS

Bryter arbetslösheten bland unga i åldern 18 – 29 år i västra Nyland

Projektet LUKAS syfte är att bryta arbetslösheten bland svenskspråkiga ungdomar och unga med utländsk bakgrund i åldern 18 – 29 år och öka sysselsättningen i arbetslivet eller genom studier.

Projektet går ut på handledning i grupp och föreläsningar med personer från arbetslivet som berättar om sina yrken. På grupphandledningstillfällena behandlar vi olika teman, vi simulerar arbetsintervjuer, övar oss på att skriva CV:n och ansökningar samt utvecklar vår självkännedom. Projektet bidrar dessutom till en så kallad dubbelsidig integration genom att unga med utländsk bakgrund och svenskspråkiga unga i västra Nyland skapar nätverk sinsemellan via gemensamma föreläsningar. Inom projektet hålls en nära kontakt med företagare och arbetsgivare i regionen.

Just nu söker vi nya gruppdeltagare till våra grupper på svenska! Vi träffas två gånger per månad/80 minuter per gång. För tider och datum kontakta: heidi.ostling@luckan.fi.

MOTIVATION OCH INTRESSE

Temat för första gruppträffen är motivation och intresse. Varifrån kommer motivation och hur kan vi motivera oss själva? Vi diskuterar om vad som motiverar oss i vardagen och i arbete. Vi gör olika praktiska övningar med temat motivation och om våra tankar om framtiden.

VAR KAN MAN SÖKA JOBB?

Hur hittar man det jobb som man vill ha? Vi går genom olika arbetsansökningskanaler och funderar på hur man kan gå tillväga för att hitta gömda arbeten. Vi diskuterar även kring hur man kan marknadsföra sig själv då man söker arbete och vi skapar en jobbprofil på Linkedin.

CV OCH ARBETSANSÖKAN

Att skriva CV och ansökan är både arbetsdrygt och tidskrävande. Vi går igenom olika tips på hur man kan uppdatera sin CV och vi skriver arbetsansökan utgående från aktuella arbetsannonser.

SIMULERING AV ARBETSINTERVJUER

Hur gör man ett lyckat intryck och hur blir man framgångsrik på en arbetsintervju? Vi simulerar arbetsintervjuer och tränar på hur man kan ge bra och träffsäkra svar på vanliga frågor under en arbetsintervju. Intervjuerna gör vi både i grupp och individuellt.  

Projektägare är Kyrkslättnejdens ungdomsförbund och verksamheten äger rum i Luckan Kyrkslätt. Projektet finansieras av Pomoväst, Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt och Svenska Kulturfonden. Ledare för grupperna är Heidi Östling, heidi.ostling@luckan.fi.