PROJEKTET LUKAS

ÄR DU 18 – 29 ÅR OCH SÖKER ARBETE ELLER STUDIER?

Projektet LUKAS syfte är att bryta arbetslösheten bland unga i åldern 18 – 29 år och öka sysselsättningen i arbetslivet eller genom studier.

Projektets huvudsakliga verksamhet är handledning i grupp. Utöver det ordnas föreläsningar med personer från arbetslivet som berättar om sina yrken. På grupphandledningstillfällena behandlar vi olika teman; bland annat simulerar vi arbetsintervjuer, övar oss på att skriva CV:n och ansökningar samt utvecklar vår självkännedom genom praktiska övningar. Grupphandledningarna fungerar även som kamratstöd då personerna som deltar kan utbyta erfarenheter av att vara arbetssökande. Projektet bidrar även till en dubbelsidig integration genom att unga med utländsk bakgrund och svenskspråkiga unga i västra Nyland skapar nätverk sinsemellan via gemensamma föreläsningar med personer från yrkeslivet. Inom projektet hålls en nära kontakt med företagare och arbetsgivare i regionen.

Det finns två handledningsgrupper både på svenska och engelska. Du kan själv välja vilken grupp du vill delta i, det har alltså ingen betydelse vilket språk du talar som modersmål. Finskspråkiga är även hjärtligt välkomna med på de svenska och engelska grupphandledningarna.

Just nu söker vi nya gruppdeltagare till våra grupper på svenska! Vi träffas två gånger per månad/80 minuter per gång. Platsen är Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3 i Kyrkslätt eller Luckan Raseborg, Torggatan 3, 10300 Karis.

För tider och datum kontakta: heidi.ostling@luckan.fi eller ring 09 2963830.

Till att börja med träffas vi fyra gånger och diskuterar kring följande teman:

MOTIVATION OCH INTRESSE

Temat för första gruppträffen är motivation och intresse. Varifrån kommer motivation och hur kan vi motivera oss själva? Vi diskuterar om vad som motiverar oss i vardagen och i arbete. Vi gör olika praktiska övningar med temat motivation och om våra tankar om framtiden.

VAR KAN MAN SÖKA JOBB?

Hur hittar man det jobb som man vill ha? Vi går genom olika arbetsansökningskanaler och funderar på hur man kan gå tillväga för att hitta gömda arbeten. Vi diskuterar även kring hur man kan marknadsföra sig själv då man söker arbete och vi skapar en jobbprofil på Linkedin.

CV OCH ARBETSANSÖKAN

Att skriva CV och ansökan är både arbetsdrygt och tidskrävande. Vi går igenom olika tips på hur man kan uppdatera sin CV och vi skriver arbetsansökan utgående från aktuella arbetsannonser.

SIMULERING AV ARBETSINTERVJUER

Hur gör man ett lyckat intryck och hur blir man framgångsrik på en arbetsintervju? Vi simulerar arbetsintervjuer och tränar på hur man kan ge bra och träffsäkra svar på vanliga frågor under en arbetsintervju. Intervjuerna gör vi både i grupp och individuellt.  

Projektägare är Kyrkslättnejdens ungdomsförbund. Projektet finansieras av Pomoväst, Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt och Svenska Kulturfonden. Ledare för grupperna är Heidi Östling, heidi.ostling@luckan.fi.

______________________________________________________

LUKAS PROJECT – the purpose of breaking youth unemployment

Are you in the age between 18 – 29 and looking for job or studies?

Then you should join the LUKAS project in Luckan Kirkkonummi. By participating in the project you can attend groupcounselling sessions twice a month at Luckan. During the groupcounselling sessions we will discuss about things that are relevant to us while searching for a job (ex. how to write a great jobapplication) and exchange our expreinces of being unemployed. We are also organizing events where lecturers from working life will attend and tell us about their careers. The ones we choose as lecturers will be according to the fields you are interested in.

We meet twice a month 80 min/session. During the sessions we talk about different themes; for example do we discuss about motivation and interest, write CV:s and jobapplications as well as simulate jobinterviews in groups and individually.

For schedule please email: heidi.ostling@luckan.fi or call 09 2963830. It is free of charge to participate in the project.

To begin with we discuss the following topics:

MOTIVATION AND INTEREST

At our first meeting we discuss about motivation and interest. What motivate us in our ordinary life and in our work? We do different interactive exercises with the topic motivation and about our thoughts about the future.

WHERE CAN YOU SEARCH FOR WORK?

We go through different workchannels and discuss about how you can find hidden jobs. We also discuss about how you can promote yourself when searching for a job and we create a Linkedin jobprofile.

CV OCH JOBAPPLICATION

To write a CV and jobapplication takes a lot of time and work. We go through different techniques about how you can update your CV and how you can write a great jobapplication according to current jobadvertisements.

JOBINTERVIEW SIMULATION

How do you make a good first impression and how do you become successful at jobinterviews? We practise how you can give good answers to common questions asked during a jobinterview. The interviews are done both individually and in groups.