Då Luckan ordnade en avgiftsfri självförsvarskurs för kvinnor i alla åldrar i Winellska skolans gymnastiksal var intresset stort. Bland deltagarna fanns en kvinna som själv varit med om ett överfall.
I Luckans skyltfönster hänger en massa affischer med information om kurser, teaterpjäser och konserter som ordnas i Kyrkslätt med omnejd. När Susanne Blomster hade vägarna förbi såg hon att det skulle ordnas en självförsvarskurs riktad till enbart kvinnor och anmälde sig på direkten.
– Jag tycker att det är fint att det ordnas en sådan här kurs, säger Blomster som själv varit med om ett överfall tidigare och därför ville känna sig säkrare i framtiden.

Förutom att kunna försvara sig själv i en eventuell attack, vill hon också kunna hjälpa andra ifall någon annan skulle råka illa ut.
Hon har ingen tidigare erfarenhet av självförsvar.
– Jag vill gärna lära mig olika grepp och hur man tar i någon på rätt sätt.
Rätt i tiden

Som instruktörer för kursen fungerade Oiva Tyni och Tony Tähtinen, som båda har tidigare erfarenhet av självförsvar och olika kampsporter. Tähtinen, som leder projektet Luckan – Go sport! berättar varför kursen ordnas just nu.
– Vi lever i ett osäkert samhälle. Det är viktigt att man lär känna sig själv och upprätthåller sina färdigheter. Därför ordnar vi kursen.
Förutom Tähtinens projekt stod också Ungdomsakademin, som Luckans ungdomsverksamhet heter, och gymnstikföreningen Combo r.f. som organisatörer.
– Att samarbeta är värdefullt. På det här sättet fick vi med olika åldrars kvinnor och expertis på området kampsporter. Liknande kurser har ordnats förut, men det var ett tag sedan sist, säger Tähtinen.

Mentalitet och fysik
Kursens innehåll är mångsidigt. Förutom de klassiska slagen och sparkarna går instruktörerna även igenom olika armbågs-, stryp- och fallövningar. De pratar också om hur man ska använda sitt kroppsspråk och sin röst på rätt sätt i hotfulla situationer, samt hur man blir bättre på att observera sin omgivning. Sammanlagt tar kursen sex timmar, men den är uppdelad i två tillfällen. Meningen är att man ska delta båda gångerna, eftersom det är olika innehåll.

Den första kursdagen, när Kyrkslätt nyheter följer med lektionen, var elva kvinnor i olika åldrar på plats. Först fick de information om lagstiftningen kring självförsvar, varpå Oiva Tyni höll en föreläsning där han gav exempel på i hurdana situationer man kan behöva kunna försvara sig själv. Efter föreläsningen blev det olika uppvärmningsövningar, för att få alla varma i kläderna. Alla deltagare var ivriga, det ekade i gymnastiksalen av alla skratt och diskussioner. Det syntes att alla tog övningarna på allvar – ingen var rädd för att ta i.
– Vad som helst kan hända ute på gatan, det är bra att kunna försvara sig. Den gången jag blev överfallen försvarade jag mig med ett paraply, säger Susanne Blomster.

Text: Frida Hellström
Foto: Tony Tähtinen