Projektet Lukas bryter arbetslösheten bland unga

Publicerat den Kategoriserat som Okategoriserade

Bryter arbetslösheten bland unga i åldern 18 – 29 år i västra Nyland

Projektet LUKAS syfte är att bryta arbetslösheten bland unga i åldern 18 – 29 år och öka sysselsättningen i arbetslivet eller genom studier.

Projektets huvudsakliga verksamhet är handledning i grupp. Utöver det ordnas föreläsningar med personer från arbetslivet som berättar om sina yrken. På grupphandledningstillfällena behandlar vi olika teman; bland annat simulerar vi arbetsintervjuer, övar oss på att skriva CV:n och ansökningar samt utvecklar vår självkännedom genom praktiska övningar. Grupphandledningarna fungerar även som kamratstöd då personerna som deltar kan utbyta erfarenheter av att vara arbetssökande. Projektet bidrar även till en dubbelsidig integration genom att unga med utländsk bakgrund och svenskspråkiga unga i västra Nyland skapar nätverk sinsemellan via gemensamma föreläsningar med personer från yrkeslivet. Inom projektet hålls en nära kontakt med företagare och arbetsgivare i regionen.

Det finns två handledningsgrupper både på svenska och engelska. Du kan själv välja vilken grupp du vill delta i, det har alltså ingen betydelse vilket språk du talar som modersmål. Finskspråkiga är även hjärtligt välkomna med på de svenska och engelska grupphandledningarna.

Just nu söker vi nya gruppdeltagare till våra grupper på svenska! Vi träffas två gånger per månad/80 minuter per gång. Platsen är Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3. Vi befinner oss i köpcentret Kirsikka i centrum av Kyrkslätt ca. 2 minuter från buss- och tågstationen.

För tider och datum kontakta: [email protected] eller ring 09 2963830.

Läs mer här: https://kyrkslatt.luckan.fi/projektet-lukas/