PROJEKTET LUKAS

LIVET SUGER FÖR ALLA. IBLAND.

Om livet känns lite svårt kan det vara skönt att utbyta tankar med andra som är i en liknande situation som en själv. På Luckan Kyrkslätt och Luckan Raseborg kan du få handledning i grupp tillsammans med andra unga som funderar på framtiden. Under gruppträffarna funderar vi bland annat på var en kan hitta motivation, uppdaterar våra CV:n och simulerar arbetsintervjuer.

Grupperna är till för dig som är mellan 18 – 29 år och ….

…. vill börja studera men vet inte vad.

…. söker jobb eller studier.

…. vill hitta mening i tillvaron.

Det finns två handledningsgrupper både på svenska och engelska.

Just nu söker vi nya gruppdeltagare till våra grupper på svenska! Vi träffas två gånger per månad/80 minuter per gång. Platsen är Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3 i Kyrkslätt eller Luckan Raseborg, Torggatan 3, 10300 Karis.

För tider och datum kontakta: [email protected] eller ring 040-6752982..

Till att börja med träffas vi fyra gånger och diskuterar kring följande teman:

MOTIVATION OCH INTRESSE

Temat för första gruppträffen är motivation och intresse. Varifrån kommer motivation och hur kan vi motivera oss själva? Vi diskuterar om vad som motiverar oss i vardagen och i arbete. Vi gör olika praktiska övningar med temat motivation och om våra tankar om framtiden.

VAR KAN MAN SÖKA JOBB?

Hur hittar man det jobb som man vill ha? Vi går genom olika arbetsansökningskanaler och funderar på hur man kan gå tillväga för att hitta gömda arbeten. Vi diskuterar även kring hur man kan marknadsföra sig själv då man söker arbete och vi skapar en jobbprofil på Linkedin.

CV OCH ARBETSANSÖKAN

Att skriva CV och ansökan är både arbetsdrygt och tidskrävande. Vi går igenom olika tips på hur man kan uppdatera sin CV och vi skriver arbetsansökan utgående från aktuella arbetsannonser.

SIMULERING AV ARBETSINTERVJUER

Hur gör man ett lyckat intryck och hur blir man framgångsrik på en arbetsintervju? Vi simulerar arbetsintervjuer och tränar på hur man kan ge bra och träffsäkra svar på vanliga frågor under en arbetsintervju. Intervjuerna gör vi både i grupp och individuellt.

Projektägare är Kyrkslättnejdens ungdomsförbund. Projektet finansieras av Pomoväst, Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt och Svenska Kulturfonden. Ledare för grupperna är Heidi Östling, [email protected].

Kolla även in motivationsbanken där du kan hitta information om vad motivation är, hur du kan motivera dig själv och upprätthålla motivation.

https://motivationsbanken.wordpress.com/

           

Följ oss på instagram: lukas__project 

______________________________________________________

ARE YOU 18 – 29 YEARS AND LOOKING FOR A JOB OR STUDIES?

Then you should join the LUKAS project in Luckan Kirkkonummi. By participating in the project you can attend group guidance sessions twice a month at Luckan. During the groupguidance we will discuss about things that are relevant to us while searching for a job (ex. how to write a great job application) and exchange our experiences of being unemployed. We are also organizing events where lecturers from different job sectors will attend and tell us about their careers. The ones we choose as lecturers will be according to the fields you are interested in.

We meet twice a month 80 min/session. During the sessions we talk about different themes; for example do we discuss about motivation and interest, write CV:s and job applications as well as simulate job interviews in groups and individually.

For schedule please email: [email protected] or call 040-6752982.. It is free of charge to participate in the project.

To begin with we discuss the following topics:

MOTIVATION AND INTEREST

At our first meeting we discuss about motivation and interest. What motivate us in our ordinary life and in our work? We do different interactive exercises with the topic motivation and about our thoughts about the future.

WHERE CAN YOU SEARCH FOR WORK?

We go through different workchannels and discuss about how you can find hidden jobs. We also discuss about how you can promote yourself when searching for a job and we create a Linkedin jobprofile.

CV OCH JOB APPLICATION

To write a CV and job application takes a lot of time and work. We go through different techniques about how you can update your CV and how you can write a great job application according to current job advertisements.

JOB INTERVIEW SIMULATION

How do you make a good first impression and how do you become successful at job interviews? We practise how you can give good answers to common questions asked during a job interview. The interviews are done both individually and in groups.

Follow us on instagram: lukas__project 

You can also check out the motivational bank where you get information about motivation, how you can motivate yourself and stay motivated. https://motivationsbanken.wordpress.com/