Välkommen till Luckan UngInfo!

Vi har tagit tillbaka vårt tidigare namn UngInfo, men verksamheten är densamma: information och handledning digitalt och face to face, skolbesök och workshoppar, evenemang för unga och fortbildning för professionella. Välkommen att ta del av utbudet också i år!

På webbtjänsten Våga Fråga kan du anonymt lämna en fråga om precis vad som helst som du funderar på. Din fråga besvaras av UngInfos ungdomsinformatörer eller sakkunniga från medverkande kommuner, städer och organisationer. Din fråga besvaras inom en vecka och svaret publiceras på nätet.
Ärligt talat-chatten är en nationell onlinetjänst på nätet där unga kan samtala med professionella handledare om relationer, hälsa, framtid eller annat som är aktuellt i deras liv. På plats finns dessutom ofta gästchattare, som chattar kring något specifikt tema. Chatten är öppen måndagar, tisdagar och fredagar kl. 19 – 22.
Luckan UngInfo i Kyrkslätt erbjuder utöver evenemang individuell vägledning och rådgivning i frågor som berör ungas studier, arbete och fritid. Om du vill ha vägledning kan du höra av dig per telefon eller e-mail för att boka en tid så vi kan träffas. Du kan också titta in på Luckan i Kyrkslätt på Saloviusvägen 3 för en pratstund eller ta med dig dina vänner för att umgås.

För mera information om evenemang och vägledning kontakta ungdomsinformatören Saba Holm ([email protected]),  tel. +358 (0)44-311 1684

UngInfo stödtjänsten:

UngInfo är en mobilapplikation där du som är ung kan hitta svenskspråkiga stödtjänster i Nyland. Med appen kan du lätt söka stöd och svar på frågor gällande psykisk och fysisk hälsa, studier, arbete och ekonomi. Appen kan laddas ner från AppStore och Google play. Den finns även som en webbversion på www.unginfo.fi. Appen upprätthålls av Ungdomsakademin Luckan, www.unginfo.fi.

VÅREN 2018

Onsdag 31.1 kl. 13–14.30

Sommarjobba i Norden eller i regionen?

Funderar du på att söka sommarjobb under sommaren 2018? Är du osäker på vilka jobb du kan söka? Kom då och bekanta dig med olika organisationer och företag i Kyrkslätt som söker sommarjobbare. Om du är intresserad av att jobba utomlands kan du även få tips och inspiration om sommarjobb som finns i Norden då Nordjobb finns på plats. De berättar hur du går tillväga för att ansöka om de sommarjobb de erbjuder i de nordiska länderna.

Anmäl dig till evenemanget via: http://ungdomsakademin.fi/kalender/ senast 22.1. Plats: Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3, Kyrkslätt.

Tisdag 27.2 kl. 14–16

Yrkesbibliotek

Kom och bekanta dig med olika yrken på Luckan! Yrkesbiblioteket fungerar ungefär som ett vanligt bibliotek, förutom i en liten detalj – böckerna du lånar är personer. Personerna som deltar i Yrkesbiblioteket representerar olika yrken, allt från praktiska yrken till akademiska. Lånetiden för böckerna är 20 minuter och under den tiden kan du diskutera med din bok, ställa frågor du funderar på och kanske kommer du fram till nya insikter om ett yrke som du trodde att du redan kände till.

Anmäl dig senast 19.2 via: http://ungdomsakademin.fi/kalender/Plats: Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3, Kyrkslätt.

Torsdag 22.3 kl. 13–16

Filmförevisning och diskussion: “The mask you live in”

Maskulinitetsnormer påverkar och syns i hela samhället. Normen för manlighet lär oss att män ska vara starka och osårbara. En följd av den här uppfattningen är bland annat att unga män i mycket mindre utsträckning än kvinnor söker hjälp när de mår dåligt. Filmen ”The mask you live in” handlar om maskulinitetsnormen och hur den påverkar pojkar, män och samhället i stort och avslöjar vad vi kan göra åt det. Efter att vi tittat på filmen följer en diskussion ledd av sociologistuderande Johanna Östling.

Anmäl dig senast 12.3 via http://ungdomsakademin.fi/kalender/ Plats: Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3, Kyrkslätt.

Tisdag 24.4 kl. 16–18

Fair Sex

Som vuxen är det viktigt att kunna tala med unga om sex och sexualitet. Vi vill ge verktyg att tala med unga på ett positivt och avslappnat sätt, samtidigt som man vågar närma sig lite svårare ämnen.

Ungdomsakademin har länge jobbat med metoden Fair Sex, vars syfte är att främja positiva sexuella upplevelser och motverka sexualiserat våld. Utbildningen utgår från ett socialt perspektiv på sex, med fokus på kommunikation och lyhördhet som verktyg för att se till att ta hand om sig själv och andra i relationer, och undvika sexuella gråzoner eller övertramp. Fair Sex har även en normmedveten inramning, vilket möjliggör att prata om sex på ett öppet och inkluderande sätt oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet utan att förstärka stereotyper. Föreläsningen riktar sig till såväl föräldrar som professionella som jobbar med unga.

Anmäl dig senast den 17.4 via http://ungdomsakademin.fi/kalender/.Plats: Luckan Kyrkslätt, Saloviusvägen 3, Kyrkslätt.

Tisdag 8.5 kl. 15.30–19

Fotokurs i Porkala

Under fotograferingskursen får du chansen att bekanta sig med den vackra naturen i Porkala och lära dig vad som krävs för att ta vackra landskaps- och naturbilder. Vi kommer att vandra längs en planerad rutt och tillsammans ta bilder av olika landmärken. Vi går igenom olika kameratekniker som förbättrar dina bilder och talar om ljus, komposition och nödvändig utrustning. Ta med dig systemkamera eller en telefon som har en kamera samt vädertåliga kläder. Kursledare är Jean Munck och det maximala deltagarantalet är 10.

Anmäl dig till kursen senast 30.4 via http://ungdomsakademin.fi/kalender/.
Träffpunkt på Luckan Kyrkslätt kl. 15.15, Saloviusvägen 3, Kyrkslätt. 

Ungdomsakademins webbplats: http://ungdomsakademin.fi/