Hjälp oss förbättra
våra tjänster!

Här får du gärna lämna feedback om vår verksamhet och önskemål.
Vi vill erbjuda god service och intressanta evenemang för alla målgrupper.

Följ oss på:

  Kundservicen var?
  BraGanska braDåligVet inte

  Infons läge är?
  BraGanska braDåligVet inte

  Fick du ditt ärende utfört?
  BraGanska braDåligVet inte

  Vad fick dig att komma till Luckan?
  jag kom för att använda dator/internetjag kom för att få informationjag kom för att köpa biljetterjag kom för att få handledningjag kom för att läsa tidningarjag kom för att bekanta mig med månadens utställningjag kom för att delta i ett evenemang
  Annat, vad?

  Är du nöjd med den betjäningen du fick?
  mycket nöjdrätt så nöjdinte så nöjdinte alls nöjd
  Kommentar:

  Hur ofta besöker du Luckan?
  1 gång / veckanågra gånger / månadennågra gånger / årdetta var första gången jag besökte Luckan

  Hurdana öppettider borde Luckan ha?

  Du är
  KvinnaMan

  Ålder
  under 2526 – 3536 – 4546 – 6060 –

  Hur skulle du beskriva Luckan med tre ord:

  Kommer du att rekommendera Luckans tjänster?
  JANEJ

  Sätta gärna in din e-postadress eller ditt tel.nr ifall du vill att vi kontaktar dig.

  Ditt namn:

  Din e-post:

  Telefonummer:

  Tack för att du hjälper oss att utveckla Luckans verksamhet och tjänster!