Integration

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Luckans informations- och rådgivningstjänst för invandrare

Bridge

Luckans informations- och rådgivningstjänst för invandrare Bridge informerar om och handleder invandrare i arbetssökning, studiemöjligheter, frivillig verksamhet och om tredje sektorns tjänster. Bridge ger råd och stöd i att reda ut byråkratiska problem samt hitta den tjänst, hjälp eller verksamhet som underlättar eller ger mervärde i ens liv. Bridge producerar även olika utbildningar, seminarier och evenemang för invandrare.

Man kan besöka Bridges servicepunkt i Luckan (Simonsgatan 8, Helsingfors) eller boka en tid med Luckans integrationsansvariga koordinator för att få hjälp med att komma igång i Finland ([email protected]). För mera information om öppethållningstider och kontaktpersoner se bridge.luckan.fi

Bridge är en finlandssvensk integrationsaktör i huvudstadsregionen som arbetar för att bygga upp nätverk till andra aktörer, söka och utveckla information om finlandssvenska möjligheter i huvudstadsregionen. Luckan är en samarbetspartner i den svenskspråkiga delen av projektet Delaktig i Finland som har i syfte att utveckla integrationsvägar på svenska i huvudstadsregionen. Mera information om projektet Delaktig i Finland här. (http://www.intermin.fi/intermin…)

FIKA

ESF-projektet FIKA – Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet

Bristen på kontakter är ett hinder för invandrares integration som kan avhjälpas. Vår rika föreningsflora är en resurs för främjande av en positiv integration och skapande av integrationsvägar.

Avsaknaden av kontakter försämrar möjligheterna för nyanlända och invandrare att komma in i samhället och i förlängningen på arbetsmarknaden. De flesta arbetstillfällen fås vi ofta via våra nätverk. Sociala nätverk och kontaktytor, som skapas genom föreningsaktivitet och mentor- och stödpersonsverksamhet samt tillgång på lättillgänglig information, underlättar vägen till meningsfull sysselsättning, delaktighet i ett socialt sammanhang vilket befrämjar integration. Svårigheter att integreras till det finlandssvenska samhället kan avhjälpas genom att skapa integrationsvägar förutom via de offentliga strukturerna genom att öppna upp vår mångsidiga flora av föreningar och aktiviteter i samarbete med tredje sektorn.

Luckan i huvudstadsregionen har tagit fasta på detta och inleder nu projektet FIKA – Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet, som finansieras av Nylands Ely-central. Projektets målsättning är att skapa kontaktytor för invandrare via organisations- och föreningsfältet i Nyland. Luckorna i Raseborg, Kyrkslätt och Helsingfors kommer att fungera som projektkontor.

– Via vårt projekt FIKA vill vi skapa en plattform där vår finlandssvenska föreningsaktivitet och frivilligverksamhet att öppnas upp även för nyanlända, så att de får en naturlig kontakt till den finlandssvenska kulturen och samhället, konstaterar Luckans verksamhetsledare Jessica Lerche. Det är inte särskilt svårt: Det gäller att börja med sig en själv; öppna upp ditt hem för en nyinflyttad/invandrare och bjud på en kopp kaffe.. Det är en bra början, avslutar Lerche.

Genom FIKA vill Luckan utveckla en rådgivningsverksamhet för såväl tredje sektorn som invandrare och förbättra förutsättningarna för invandrare att integreras via föreningsfältet. Det handlar om att öka medvetenheten om föreningarnas potential att integrera invandrare i sin verksamhet samt höja kompetensen om invandring på olika nivåer. FIKA definierar integrationsvägar in i det finlandssvenska samhället och skapar nya möjligheter för invandrare att delta i det breda föreningsfält som finns.

FIKA samarbetar med andra aktörer på integrationsfältet och övervakas av en bred styrgrupp med representanter från intresseorganisationer, tredje sektorn och kommuner. Som huvudman för projektet fungerar Luckan i huvudstadsregionen r.f.

[/vc_column_text][nectar_portfolio layout=”3″ category=”integration” starting_category=”default” project_style=”3″ masonry_style=”true”][/vc_column][/vc_row]