Lägret är ett dagsläger för barn i åk 1–3 och ordnas under de tre första veckorna i juni, läger 1: 3–7.6, läger 2: 10–14.6, läger 3: 17-20.6 med Winellska skolans stora gymnastiksal som knutpunkt. Programmet består av simundervisning alla dagar utom den sista under lägerveckan, sportaktiviteter, lekar, pyssel och bakning i skolans undervisningskök. Specialprogram i form av överraskningsgäster och/eller utfärder står på schemat.

Det ledda programmet hålls dagligen mellan kl. 9.00 och 15.30, men ledare finns på plats 8.00-16.30. Alla deltagare får ett varmt mål mat och ett mellanmål alla dagar. Priset för läger ett är 100 euro, läger två 100 euro och läger tre 70 euro, alltså 270 euro för alla tre veckor.

Anmälan sker på följande elektroniska blankett: https://goo.gl/phzwnx

Vi skickar ut fakturor till de första fyrtiofem anmälda. En betald faktura innebär en plats på lägret. Efter förfallodagen går platserna vidare till dem som står i kö.