AktuelltBlogg

Pro Patria -minnestillställningar drar igång

By 13 januari, 2017 No Comments

Samarbete mellan KNUF och Kyrkslätts krigsveteraner r.f. en del av Finland100-programmen

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f. och Kyrkslätts krigsveteraner r.f. har inför Finland100-jubileumsåret inlett ett gemensamt projekt, vars syfte är att hedra de stupade i kriget. Målet med projektet är att besöka alla ungdomsföreningarna i Kyrkslätt och minnas de personer som finns uppräknade på Pro Patria -tavlorna.  Minnestillställningarna kommer att ordnas under hela året, och den första ordnas på Järsö ungdomsförenings hus Bergåsa, Porkalavägen 1074. Datum för tillställningarna är följande:

Lö 28.1 Bergåsa/Järsö ungdomsförening

Sö 5.2 Ljungheda/Mellersta Kyrkslätts ungdomsförening

Sö 12.3 Bygdebo/Vols ungdomsförening

Sö 23.4 Övidsborg/Evitskog ungdomsförening

Sö 11.6 Rigårdsnäs/Porkala ungdomsförening

Sö 3.9 Ljusdala/Masaby ungdomsförening

Sö 8.10 Runhälla/Kyrkslätt Skärgårds ungdomsförening

Sö 12.11 Furuhed/Norra Kyrkslätts ungdomsförening

 

Alla tillställningar börjar klockan 15.00. Under tillställningarna presenteras tavlorna av ungdomsföreningarnas ordförande och en representant för Kyrkslätts krigsveteraner r.f. framför en hälsning. Utöver detta blir det musik, lokalt program samt kaffe med tilltugg.

Tillställningarna är kostnadsfria och alla intresserade är välkomna att delta.

Mera information ges av KNUF:s verksamhetsledare Lotta Lindström via e-mail [email protected] eller av Kyrkslätts krigsveteraners ordförande Henrik Nordell på adressen [email protected] Under årets lopp kommer information att publiceras på nätsidorna www.kyrkslatt.luckan.fi/aktuellt samt www.knuf.fi.