Okategoriserade

Utbildning i Fair Sex

By 12 april, 2018 No Comments

Som vuxen är det viktigt att kunna tala med unga om sex och sexualitet. Vi vill ge verktyg att tala med unga på ett positivt och avslappnat sätt, samtidigt som man vågar närma sig lite svårare ämnen. Ungdomsakademin ordnar därför ett utbildningstillfälle om Fair Sex tisdagen den 24 april kl. 16 – 18 på Luckan Kyrkslätt.

Ungdomsakademin har länge jobbat med metoden Fair Sex, vars syfte är att främja positiva sexuella upplevelser och motverka sexualiserat våld. Utbildningen utgår från ett socialt perspektiv på sex, med fokus på kommunikation och lyhördhet som verktyg för att se till att ta hand om sig själv och andra i relationer, och undvika sexuella gråzoner eller övertramp. Fair Sex har även en normmedveten inramning, vilket möjliggör att prata om sex på ett öppet och inkluderande sätt oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet.

Föreläsningen riktar sig till såväl föräldrar som professionella som jobbar med unga men även andra intresserade av ämnet är välkomna att delta i evenemanget. Föreläsare är Liselott Lindén och Cecilia McMullen som länge arbetat med Fair Sex i skolor runt om i Finland.

Anmälan görs via Ungdomsakademins kalender senast 17.4: ungdomsakademin.fi/kalender.

Här kan du läsa mer om ungdomars åsikter om Fair Sex:

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/04/12/sex-och-umgange-diskuteras-under-fair-sex-workshoppar-i-skolor