30-års jubileum för Luckan!

Publicerat den Kategoriserat som Information

Den första Luckan i Finland såg dagens ljus i Helsingfors för trettio år sedan. Detta uppmärksammar nätverket Luckan genom en jubileumstidning som visar och berättar hur en Luckan blev tio.

Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f. var naturligtvis med då det begav sig. Våra medlemsföreningar turades om att ha en representant i Luckan om lördagar, bland andra  svenskspråkiga föreningar. Idén var från allra första början att sprida information om svenskspråkig verksamhet i huvudstadsregionen. Sedermera har konceptet spridit sig och då med syftet att stöda det svenska på orter där svenskan är i minoritet, så som i Kyrkslätt och Borgå. Lite senare kom också orter med som hade en stor svenskspråkig befolkning, men också till och med språköar. Betoningen ligger alltid på information och kultur på svenska, men öppet för alla intresserade!

Luckan Kyrkslätt öppnade sina dörrar den 6 november år 2000.

Läs jubileumsbilagan här

Publicerat den
Kategoriserat som Information