Life in Kirkkonummi söker ny projektledare

Publicerat den Kategoriserat som Aktuellt

Life in Kirkkonummi lediganslår en projektledartjänst för integrationsverksamheten i Kyrkslätt på halvtid, under tiden 1.5 – 31.12.2023. Till projektledarens arbetsuppgifter hör att handleda nyinflyttade och att för barn och vuxna ordna kurser, klubbar och evenemang som underlättar deras integration i samhället. Arbetet innehåller rapportering och marknadsföring, och utförs delvis på kvällar och veckoslut. Arbetsplatsen är Luckan Kyrkslätt.
Vi söker en person med intresse för integrationsarbete. Arbetet kräver kunskaper i svenska eller finska, samt goda sociala kunskaper. Vi värdesätter erfarenhet av projektarbete.

Samarbetsaköten Life in Kirkkonummi består av Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f./Luckan Kyrkslätt, Integro Ry, Finlands Röda Kors – Kyrkslätt svenska avdelning samt Kyrkslätts kyrkliga samfällighet och dess mål är att stödja kommunens integrationsstrategi.

Skicka din ansökan och CV per e-post till [email protected] senast 23.4.2023. På frågor svarar KNUF:s verksamhetsledare Jenny Paajes; 045-2210033 eller e-post: [email protected].Life in Kirkkonummi etsii uutta projektityöntekijää

Life in Kirkkonummi hakee uutta projektityöntekijää Kirkkonummelle osa-aikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.5-31.12.2023. Keskeisimmät työtehtävät ovat uusien kuntalaisten ohjaaminen, sekä kurssien, kerhojen ja tapahtumien järjestäminen lapsille ja aikuisille, jotta he integroituisivat paremmin. Työ tapahtuu osittain iltaisin ja viikonloppuisin ja työtehtäviin kuuluu myös raportointi ja markkinointi. Työpiste on Luckan Kyrkslätt.
Haemme henkilöä, joka on kiinnostunut integraatiotyöstä. Työhön vaaditaan ruotsin- tai suomenkielentaitoa, sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Arvostamme työkokemusta projektityöstä.

Life in Kirkkonummen yhteistoimijat ovat Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f./Luckan Kyrkslätt, Integro Ry, Finlands Röda Kors – Kyrkslätt svenska avdelning samt Kyrkslätts kyrkliga samfällighet. Projektin tavoite on tukea kunnan integraatiostrategiaa.

Lähetä hakemus ja CV viimeistään 23.4.2023 osoitteeseen [email protected]. Lisätietoja antaa KNUF:in toiminnanjohtaja Jenny Paajes; 045-2210033 tai [email protected].

Publicerat den
Kategoriserat som Aktuellt