Närvårdaren vill ge god hemvård under tidspress

Publicerat den Kategoriserat som Kyrkslätts nyheter
Manuela Nordström får ofta höra av kunderna och deras anhöriga att de uppskattar henne för att hon är så glad och tar sig tid att prata.

Kyrkslätts Nyheters serie Vad gör folk hela dagarna?

Närvårdare Manuela Nordström har svårt att beskriva en normal dag inom hemvården eftersom alla dagar är olika. Kunderna har varierande behov av hjälp och närvårdarens uppgift är att vara redo för vad som helst under dagens lopp.

– Man måste vara en viss sorts människa för att jobba inom hemvården, för man råkar ut för oväntade saker ibland och måste kunna hantera dem, säger Nordström.

En händelse hon minns är en kund vars fönster var ovanligt immiga på insidan. När hon undersökte källaren hittade hon ett vattenläckage, och måste tillkalla en rörmokare innan hon kunde fortsätta dagens arbetsrunda.

En vanlig arbetstur börjar på kontoret där Nordström läser i en applikation på telefonen vilka besök hon har. Därefter läser hon i journalerna hur dagens patienter mått under de senaste besöken. Hon kollar upp också vad hon behöver med sig till de olika kunderna. De flesta har sina mediciner och material för sårvård hemma, men om något tagit slut måste Nordström packa tillbehören med sig.

– Det är inte uppgifter som sköts automatiskt, utan du måste hålla dig à jour med de senaste uppgifterna och förbereda dig på vartenda besök, berättar Nordström.

Olika hjälpbehov

Nordström strävar till att åka från kontoret klockan halv åtta då hon har morgontur.

– Som vi alla vet är det stor brist på vårdare i Finland och vi har ofta inhoppare hos oss, som behöver handledning inför arbetsdagen. Då måste vi fast anställda se till att de får handledning, innan vi åker ut på våra besök, så vi kan vara försenade ända från morgonen, säger Nordström.

Oftast har kunderna förståelse för förseningar, och närvårdarna får sällan klagomål för att de är sena.

Det varierar mycket hur många kunder hon besöker under en vanlig arbetsdag. Besökens beräknade längd kan vara till tio eller fyrtiofem minuter beroende på vad kunden behöver hjälp med. Dessutom är Kyrkslätt en stor kommun, så avståndet till nästa kund kan vara en halv kilometer eller en halv timmes bilfärd, vilket påverkar tidtabellen.

Alla kunder är inte äldre, utan det finns även yngre som har behov av vård hemma. Det finns tillfälliga kunder som behöver till exempel sårvård en kort tid. Men det finns också långvariga kunder som behöver hjälp med allting. Då ser närvårdaren till att de stiger upp, sköter morgonbestyren samt ser till att de får mat och medicin. Människor uppmanas att bo så länge som möjligt hemma, vilket betyder att en del är i väldigt dåligt skick, och måendet måste beaktas i arbetsbilden

– Jag kan inte åka i väg om jag inte fått allting gjort, även om det försenar mig. Jag vill ge så bra vård jag kan. Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke att det är människor vi arbetar med, säger Nordström eftertryckligt.

Mellan besöken ska patienternas värden och mående uppdateras i applikationen.

– Jag brukar göra det ute i bilen efteråt, för den stunden jag har med kunden vill jag verkligen ge åt dem och inte stirra på en app, säger Nordström.

Dela skratt och sorg

Det bästa med jobbet är de delade stunderna av glädje med kunderna, och att Nordström hinner prata och skratta med dem.

– Det finns ljuspunkter och glädjestunder. Ibland skrattar man tillsammans åt någon tokig vardagskomik eller att man missuppfattar kunden totalt, säger Nordström.

En del av kunderna lär hon känna bra om hon besöker dem under flera års tid. Ibland lär hon också känna de anhöriga väl, så att det är lättare att ta kontakt med dem i problemsituationer.

– Det finns de som inte har några anhöriga eller kontaktnätverk. Det tyngsta med det här jobbet är nog att se hur ensamma människor kan vara. Närvårdaren kan vara den enda sociala kontakt folk har på hela dagen. Ensamheten river i mitt hjärta, säger Nordström.

Ibland vill kunden tala om sorgliga saker eller om döden. Nordström erkänner att hon hade svårt med det när hon började jobba inom hemvården för elva år sedan, men hon har vuxit in i rollen.

– Den senaste veckan har många äldre klienter varit oroliga för krig och för vart världen är väg. En kund berättade att situationen i Ukraina lyfte fram barndomens trauman för henne. Vi har diskuterat på kontoret att många kunder reagerat starkt, och situationen är väldigt obehaglig för många kunder, säger Nordström.

Över lag är hennes jobb väldigt trevligt. Även om hon arbetar ensam så har hon alltid teamets stöd och får hjälp eller råd om hon behöver det.

Text och bild: Heidi Schreiber