Naturklubben ger barnen en andningspaus i skogen

Publicerat den Kategoriserat som Kyrkslätts nyheter
I slutet av klubben leker barnen ännu Under hökens alla vingar, för att springa av sig en sista gång, innan det är dags att gå tillbaka till skolan.

Under hösten ordnas klubben Upptäck naturen i Winellska skolan samt i skolorna Bobäck och Sjökulla. Under Leonna Aho-Ryhänens ledning undersöker barnen sin närskog med alla sinnen.

– Syftet med klubben är att barnen ska lära sig mer om naturen. Jag vill också lära dem uppskatta naturen och visa dem hur oändligt mycket olika saker man kan göra i skogen, berättar klubbledaren Leonna Aho-Ryhänen.
Kyrkslätts Nyheter följer med ut i skogen med de yngsta årskurserna i Sjökulla. Det är redan fjärde veckan av klubben, så de ställer sig vant upp på rad utanför skolan. Men innan det har de sprungit omkring med skolväskorna, sökt sina gummistövlar, meddelat Leonna att de glömt stövlarna hemma och berättat om sitt veckoslut. Därefter vandrar barnen på rad till skogen på andra sidan vägen, i Sjökulla har barnen turen att ha skogen nära.
Amanda Eriksson har varit med i klubben sedan den började. Hon berättar att det bästa är att de har varit på olika platser i skogen.
– Det roligaste var när vi hade repslalom. Vi hade ögonbindel på och kröp under buskar och följde ett rep. Det lärde oss att våga mera, berättar Amanda.

Skogen lugnar
Ute i skogen samlas alla i en ring och tar varandra i händerna.
– Ta varandra i handen. Andas in djupt och blås sedan ut. Märker ni att ni alla redan blev lugna och tysta? säger Leonna.
Därefter uppmanar hon barnen att blunda och berätta hur det känns, och barnen svarar att det känns lugnt. De böjer sig ned för att dofta på marken och försöka beskriva doften de känner. En del känner doften av gräs och mylla, men en känner endast lukten från kamratens kalsonger. Det är slut på lugnet och Leonna frågar om barnen behöver springa av sig lite innan de börjar med programmet. Barnen svarar jakande och försvinner snabbt i väg åt alla håll.
– Barnen behöver komma bort från klassmiljön en stund, leka i skogen och släppa loss. De njuter av att bara vara i skogen och de klättrar i träd och på stenar, berättar Leonna.

Olika sinnen
Dagens program är att undersöka skogen med alla sina sinnen, och barnen rabblar skickligt upp de sinnen de redan känner till. Gruppen delas in i par, där den ena får sitta stilla och blunda, medan den andra hämtar föremål som de försöker identifiera med först känsel, sedan luktsinne och smaksinne.
– Jag tycker om klubben för vi får smaka på blåbär och annat som växer i skogen, berättar Alexander Gustafsson Sallinen.
Den som väntar får sitta med ögonen stängda och njuta. Leken lär barnen nya begrepp, många vet bara orden på finska.
– Det är viktigt att lyssna på vad barnen hittar och ser – om någon hittar en snigel undersöker vi den tillsammans, berättar Leonna.
Hon har skapat klubbens pedagogiska material utgående från verksamheten i den svenska organisationen Friluftsfrämjandet. En viktig utgångspunkt i kursinnehållet har också varit barnens önskemål och intressen. De fick alla fylla i en blankett under den första klubbträffen, så de känner att de har varit med om att påverka innehållet i klubben, som är fritid och inte skola.
– Det roligaste idag var när vi sökte saker i skogen. Jag skulle önska att klubben skulle hålla på en längre stund, säger Amanda Eriksson.
– Jag tyckte om att vi provade smaksinnet idag. Jag är med i klubben för att få veta mera om naturen och för att många kompisar går där, berättar Frida Ihrcke.

Sociala färdigheter
En viktig del av klubbinnehållet är också att lära barnen vad man får göra i skogen. Leonna har förklarat för barnen att skogen är bara till låns, så därför får man inte riva upp växter eller förstöra. Den viktigaste lärdomen hon vill ge barnen är att skapa deras kontakt till naturen genom att föra ut dem i skogen.
– Endast genom att gå ut i naturen lär de sig att respektera den, och det ökar deras känsla för att skydda skogen. Det är inte samma sak att läsa i en bok om att bevara skogen, förklarar Leonna.
Klubben avslutas som den började, med att alla ställer sig i ring, håller varandra i hand och blundar. Nu utstrålar barngruppen ett större lugn.
– Jag märker tydligt att barnen mår bra i skogen. När de varit i skolan hela dagen och koncentrerat sig så har gruppen nervös energi och barnen är uppe i varv. Efter klubben kan de gå tillbaka till eftis och orkar leka resten av dagen, säger Leonna.
Eftersom barnen har en skoldag bakom sig vill Leonna att programmet i klubben är tillräckligt enkelt även om det ska finnas en röd tråd. Hon tillägger att klubben också handlar om sociala kunskaper och hur man beter sig mot andra. Hon har nolltolerans mot bråk och elakhet, vilket hon gjorde klart för barnen genast vid klubbstarten. Hon tillägger att hon njuter av att få arbeta med barn eftersom de är så spontana och ärliga och visar sin uppskattning.
– För mig är det viktigt att arbetet jag gör känns betydelsefullt.

Text och bild: Heidi Schreiber

Tiana blundar och använder sig av känselsinnet för att ta reda vilket föremål Amanda satt i hennes hand.
Alexander Gustafsson Sallinen smakar på lingon och berättar att han inte tycker om söta lingon.