Uppmuntra din barngrupp att skapa konstverk – vinn en tavla av Linda Bondestam!

Publicerat den Kategoriserat som Information, Kyrkslätts nyheter
Barn från daghemmet Grænaborg i Island ritade teckningar under Luckans verkstad om barns rättigheter. Deras teckningar har inspirerat Linda Bondestams illustration om Island. Jenny Paajes visar upp konstverket som lottas ut till en grupp som deltar i tävlingen.

Kultur, fritid och lek hör till barns rättigheter. Den 20 november firas barnkonventionens dag och i samband med den också barnrättsveckan runt om i Finland. För att uppmärksamma detta utlyser Luckan Kyrkslätt en skapande tävling

Tävlingen är öppen för alla barngrupper i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå, där det finns barn upp till tolv år. Det betyder exempelvis grupper i daghem, förskolor, eftisar och skolor – men varför inte också hobbygrupper som scouter eller andra konstintresserade barngrupper.

Konstverk om åsikter

Artikel tretton i FN:s barnkonvention berättar om yttrandefrihet: att alla barn har rätt att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter. Ni kan diskutera i barngruppen vad det innebär att ha en egen åsikt. Får man alltid säga precis det man tänker? Hur skulle det kännas om man inte skulle få prata om vad man vill?

De tankar diskussionen väcker fungerar som kreativ startpunkt för barnens konstverk, som ska visa eller symbolisera barns åsikter. Ni kan till exempel skapa konstverk som visar när barn gör något de själva tycker om. Ett annat alternativ är hur det känns då de inte får tänka och tycka vad de vill eller säga sina åsikter. Ni kan också skapa något helt annat, baserat på barnens tankar.

Tävlingen vill inspirera till fritt skapande på barnens villkor – låt barnen i mån av möjlighet bestämma vad ni ska skapa för tävlingsbidrag, så att de känner att barns åsikter är viktiga.

Tekniken är fri; ni kan till exempel måla, rita, limma, skapa i lera eller göra ett utekonstverk av löv. Gruppen kan skapa individuella konstverk eller ett gemensamt konstverk. Ledaren fotograferar konstverket eller konstverken och skickar in dem digitalt till Luckan. Vi planerar att under 2023 göra en digital utställning av de tävlingsbidrag vi får in.

Vi ser fram emot att ta emot fantasifulla och lekfulla konstverk, som visar barnens tankar!

Tävlingens regler är enkla – det finns inga regler och begränsningar förutom ålder och deadline. Barnen och barngrupperna får själva bestämma resten av ramarna för sina konstverk”

Barnens rättigheter

Utställningen Barnens rätt på jorden här i Norden med fem nyproducerade konstverk av Linda Bondestam visas i Luckan Kyrkslätt fram till jul. Konstverken berättar om olika rättigheter som barn har, samt visar upp ett nordiskt perspektiv. Till konstverken hör ett pedagogiskt material som är skapat genom Luckans barnkulturprojekt Barnens rätt på jorden här i Norden och producerat av Luckan r.f.

Luckan Kyrkslätt har under hösten bjudit in barngrupper för att delta i konstverkstäder inspirerade av Bondestams konstverk. I verkstäderna deltar också kråkan Kracke, som figurerar i boken ”En kråksång för Nordens barn” skriven av Annika Sandelin och illustrerad av Linda Bondestam. Kracke har under hösten också flugit runt till många dagisgrupper i Kyrkslätt för att läsa sagan som kretsar kring barns rättigheter.

  • Barngrupper upp till och med årskurs 6 eller tolv års ålder.
  • Deadline för bidrag 10.11.2022
  • Skicka in gruppens namn samt fotografier av bidragen till [email protected] eller per post till Luckan Kyrkslätt. Varje konstverk bör vara signerat av konstnären och gärna ha ett namn på konstverket
  • Tisdagen den 15 november drar en opartisk herr Fortuna den vinnande gruppen.
  • Vinnargruppen meddelas om vinsten och resultatet publiceras i Kyrkslätts Nyheter 20.11 på Barnkonventionens dag.