Upptäck naturen

Publicerat den Kategoriserat som Information

Kyrkslättnejdens Ungdonsförbund presenterar:

Upptäck naturen!

Gratis klubbar i skolan, för alla i åk 1-6.

En utomsklubb med trädgårdsmästare Leonna Aho-Ryhänen där vi lär oss om naturen och tar tillvara vad den har att erbjuda. Vi smakar på växter som finns i skogen, växtkännedom hör till programmet, liksom pyssel av naturmaterial och småskalig odling. Programmet anpassas enligt årstid och deltagarnas önskemål.

Lämpliga kläder som tål väder och vind behövs!

Mer info om plats och tid, samt anmälningar från 15.8 här

Eventurlla frågor kan riktas till:[email protected]

Publicerat den
Kategoriserat som Information